OsmoPRO

OsmoPRO

Rutin olarak çok fazla numune analizi yapan klinik laboratuarlar ve Ar-Ge laboratuarları için, 20 numune kapasiteli,entegre yazıcılı

 

 • İlaç sanayi ve klinikler için
 • Numune kapasitesi : 20 numune
 • Numune hacmi : 20 ul
 • Numune verme : Numune tüpü ile
 • Ölçüm aralığı : 0-2000 mOsm/kg H2O
 • Ölçüm süresi : 120 saniye
 • Sıcaklık kontrol yöntemi : Kuru soğutmalı
 • Haberleşme : Eternet, USB(4)
 • Yazıcı : Entegre yazıcı
 • Barkod tarayıcı : Entegre barkod tarayıcı
 • Ekran : Dokunmatik, Türkçe menü

OsmoPRO, 20 pozisyon içeren Çok Örnekli bir Mikro-Ozmometre olup, grup halindeki örnekleri
makinenin başında durmadan işlemek için tasarlanmıştır.

OsmoPRO, örneklerin kolaycayüklenmesine olanak sağlayan elverişli bir döner tabla tasarımı içerir ve 20 μl’lik nispeten küçük bir örnek hacmi kullanır.


Sektörde tercih edilen “donma noktasının düşmesi” yöntemini kullanarak hızlı, doğru ve kesin test
sonuçları temin eden OsmoPRO, grup halinde ozmolalite testlerini otomatikleştirmeyi tercih ederken
verim ve kapasiteyi artırmak isteyen laboratuarlar için idealdir.

Advanced Instruments Ozmometreleri, ozmolaliteyi ölçmek için donma noktasının düşmesi tekniğini
kullanır. Ozmolalite, sulu bir çözeltinin toplam çözünen konsantrasyonudur. Ozmometreler, molekül
ağırlığına veya iyon yüküne bakmaksızın, çözünen partikül sayısını ölçer. Bu bilgi aşağıdaki dallarda
yararlıdır:


 Klinik, acil ve sportif tıp
 Tıbbi araştırma
 Biyoteknoloji ve ilaç araştırmaları ve üretimi
 Gıda ve meşrubat üretimi
 Çevresel araştırma ve denetim
 Akademik araştırma
 Endüstriyel uygulamalar

Klinik uygulamalarında biyolojik sıvılar için ozmolalite ölçümü sağlayan OsmoPRO, eğitimli sağlık
mesleği görevlileri tarafından genel hasta nüfusundaki su ve elektrolit dengesizliklerinin tanı ve
tedavisine yardım etmek üzere kullanılma amaçlıdır. Ozmometreler, aralarında serum, tam kan,
plazma, idrar, gaita, ter ve doku homojenatının da bulunduğu, ancak bunlarla sınırlı olmayarak,
hemen hemen her türlü biyolojik sıvıyı test edebilir. CLIA (ABD Klinik Laboratuar İyileştirme
Değişiklikleri) ve FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) ilkelerine göre bu cihazın çalıştırılması düşük
karmaşıklık sınıfındadır.

Ozmometreler

 HEMEN ARAYIN !
 WHATSAPP