Chromogenic Candida Agar

Chromogenic Candida Agar

Candida türlerinin klinik örneklerden seçici izolasyonu için

kullanılan kromojenik besiyeridir.

C. albicans: nil yeşili, S tipi koloni

C. tropicalis: mavi -mor, agara difüze olan halesi olan S tipi koloni

C. krusei: pembe, pürtüklü, R tipi koloni

Hazır Besiyerleri

 HEMEN ARAYIN !
 WHATSAPP