KF Streptococcal Agar

KF STREPTOCOCCAL AGAR

FEKAL STREPTOCOC VE ENTEROCOC TESPİTİ

Direkt kültür veya membran filtrasyon analizlerinde enterokokların izolasyonu

ve sayımı için kullanılır. Direkt kültür ekiminde dökme plak yöntemi uygulanır.

KF Streptococcus Agar’ın inkübasyon sıcaklığı ve süresi 35C +-2C'de 46-48

saattir.

İnkübasyon süresi sonunda enterokoklar koyu kırmızı koloniler oluştururlar.

Çok yoğun üremelerde, besiyeri tamamen renk değiştirmiş gibi görünebilir

Hazır Besiyerleri

 HEMEN ARAYIN !
 WHATSAPP