Chromogenic Listeria Agar

Chromogenic Listeria Agar

Bütün gıdalarda ve çevresel örneklerde Listeria monoçytogenes ve diğer Listeria spp. türlerinin saptanması ve sayımı için kul-

lanılır.

L.monoçytogenes türleri opak bir hale ile çevrilmiş mavi koloniler oluşturur.

Diğer Listeria spp.'ler ise halesiz mavi koloniler oluşturur.

Hazır Besiyerleri

 HEMEN ARAYIN !
 WHATSAPP