Malt Extract Agar

Malt Extract Agar

 

Maya ve küflerin geliştirilmesi, izolasyonu ve sayımı için ve ayrıca

mikrobiyel yöntemle vitamin analizinde test suşlarının geliştirilmesi

için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

Yüzeylerin veya sıvıların mikrobiyolojik kontaminasyonunu değerlendirmek için

kullanılır.

Her iki yüzey de maya, küf ve asidik mikroorganizmaların geliştirilmesi

için kullanılır.

Hazır Besiyerleri

 HEMEN ARAYIN !
 WHATSAPP