EMB Agar

EMB Agar

E.coli ve diğer Enterobacter türlerinin izolasyon ve ayrımı ile Candida albicans'ın hızlı tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

                                  

Bileşimdeki boyalar, pek çok Gram pozitif bakterinin gelişimini baskılar.

Koagülaz pozitif stafilokoklar karakteristik renksiz ve toplu iğne başı büyüklüğünde koloni oluşturarak gelişirler ve bunlara koagülaz testi uygulanabilir.

Koliform grup bakteri analizinde yayma ya da sürme ile inoküle edilen Petri kutuları erobik olarak 35 C'da 1-2 gün inkübe edilirken, Candida analizi %10 C02 atmosferinde yapılır.

Escherichia coli ; 2-3 mm çaplı, metalik yeşil parıltılı, koyu ve siyah merkezli

Enterobacter ; 4-6 mm çaplı, gri—kahverengi merkezli

Salmonella ve Shigella ; Saydam, amber renkli

Koagülaz pozitif stafilokoklar; Renksiz, toplu iğne başı büyüklüğünde

Candida albicans ; Ürümceğimsi ya da tüylü gibi

Hazır Besiyerleri

 HEMEN ARAYIN !
 WHATSAPP