Listeria Monocytogenes Tespiti

LlSTERIA MONOCYTOGENES TESPİTİ

Listeria spp. ve L. Monocytogenes analizlerinde modern ve hızlı yöntem olarak

Chromogenic Listeria Agar, klasik yöntem olarak ise Oxford Agar kullanılabilir.

İki besiyeri için de zenginleştirme sıvıları aynıdır.

CHROMOGENIC LISTERIA AGAR BASE

Tipik L. monocytogenes kolonileri besiyerinde mavimsi yeşil, çevresinde açık

renkli zon bulunan koloniler şeklinde görülürken, diğer Listeria türlerinin

oluşturduğu koloniler çevresinde zon bulunmaz. İnkübasyon sıcaklık ve süresi

35-37 C'de 24-48 saattir.

OXFORD AGAR

35 +-2 C for 24 — 48 saat inkübasyondan sonra siyah koloniler, ve koloni

çevresindeki besiyerinde de görülen siyahlaşma, tipik L. monocytogenes kolo-

nilerini belirtir.

Hazır Besiyerleri

 HEMEN ARAYIN !
 WHATSAPP