Pseudomonas Selective Agar, Base (Cetrimide Agar)

Pseudomonas Selective Agar, Base (Cetrimide Agar)

PSEUDOMONAS AERUGINOSA TESPİTİ

Pseudomonas aeruginosa bu besiyerinde 35 C'de +-2 aerobik koşullarda 24-48

saat inkübasyondan sonra sarı-yeşil pigmentli koloni oluşturur ve uzun

dalga boylu UV lambası ile floresan ışıma verir.

Hazır Besiyerleri

 HEMEN ARAYIN !
 WHATSAPP