Tryptic Soy Agar

In vitro [canlı hücre dışındanda] yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde genel sıvı  besiyer‘i olarak kullanılır.

Zengin besin içeriği, zor gelişen bakterilerin dahi gelişmesini destekler.

Pratik uygulamada, steril olması gereken bir sıvı (serum steril kozmotik vb. materyal) içine bu besiyeri ilave edilir, 

karıştırılarak eritilir ve inkübasyona bırakılır.

İnkübasyon sonunda ortamın berrak oIması analiz edilen sıvının steril oldugunu, mikrobiyel gelişmeye bağlı olarak bulanık oIması ise steril olmadığını gösterir.

İnkübasyon, Sıcaklık ve buna bağlı olarak farklı sürelerde yapılmalıdır.

İhtiyaç ve analiz çeşidine göre 9ml, 90ml ölçülerinde hazırlanmaktadır.

Hazır Besiyerleri

 HEMEN ARAYIN !
 WHATSAPP