TSA Agar

TSA Agar

Tryptic Soy Agar çeşitli mikroorganizmaların gelişimi için kullanılan, genel amaçlı bir besiyeridir.

Bu besiyeri, toplam bakteri sayımı için kullanılır.

Ekimden sonra 35+-2 C’de , 24-72 saat inkübasyondan sonra oluşan tüm koloniler sayılarak analiz sonucuna gidilir.

Hazır Besiyerleri

 HEMEN ARAYIN !
 WHATSAPP