Half Fraser Broth ve Fraser Broth

HALF FRASER BROTH VE FRASER BROTH

Ön zenginleştirme ve Seçiçi Zenginleştirme

 

Listeria monocytogenes analizi için uygulama prosedürü:

İki zenginleştirmeli prosedür tek zenginleştirmeli prosedürden daha hassas analiz yapılmasını sağlar.

Tek zenginleştirmeli prosedür: 90ml Half Fraser Broth içerisine 10ml numune tartılır. 30C 18-24 saat inkübe edilir.

Half Fraser Broth'dan Chromogenic Listeria besiyerine ekim yapılır.

37 C 24 saat inkübe edilir. OIuşan yeşil, çevresi açık renk zonlu koloniler L. monocytogenes olarak değerlendirilir.

Çevresinde zon bulunmayan yeşil koloniler diğer Listeria türleridir.

İki zenginleştirmeli prosedür: 90ml Half Fraser Broth içerisine 10ml numune tartılır. 30C 18-24 saat inkübe edilir.

Half Fraser Broth'dan 0,1 m| alınarak 9 ml Fraser Broth içerisine eklenir. 30C 18-24 saat inkübe edilir.

Fraser Broth'dan Chromogenic Listeria besiyerine ekim yapılır.

37C 24 saat inkübe edilir.

OIuşan yeşil çevresi açık renk zonlu koloniler L.monocytogenes olarak değerlendirilir. Çevresinde zon bulunmayan yeşil koloniler diğer Listeria

türleridir.

LISTERIA ANALİZİ ZENGİNLEŞTİRME BESİYERLERİ

HALF FRASER BROTH VE FRASER BROTH

Listeria monocytogenes’in iki aşamalı analiz metodunda kullanılan zenginleştirme besiyerleridir.

Kullanım şekli yukarıda, “Listeria monooytogenes tespiti” başlığı altında anlatıldığı gibidir.

İhtiyaç ve analiz çeşidine göre 9ml,90ml ve 225ml ölçülerinde hazırlanmaktadır.

Hazır Besiyerleri

 HEMEN ARAYIN !
 WHATSAPP