DRBC Agar (Küf - Maya Sayımı)

DRBC AGAR (KÜF - MAYA SAYIMI)

DICHLORAN ROSE BENGAL CHLORAMPHENICOL AGAR

In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde maya ve

küflerin geliştirilmesi ve sayılması icin selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

 

Uygun dilusyondan yayma yöntemi ile ekim yapıldıktan sonra 25C sıcaklıkta 5

gün (tam sayım icin 5 gün önerilir) inkübe edilir.

Üreyen maya ve küf kolonileri sayılır.

    

SABORAUD DEXTROSE AGAR

Mikrobiyolojik analizlerde maya ve küflerin geliştirilmesi ve sayılması icin selektif katı

besiyeri olarak kullanılır.

Uygun dilusyondan yayma yöntemi ile ekim yapıldıktan sonra 25C sıcaklıkta 5 gün

(tam sayım icin 5 gün önerilir) inkübe edilir.

Üreyen maya ve küf kolonileri sayılır.

Hazır Besiyerleri

 HEMEN ARAYIN !
 WHATSAPP