Endo Agar

Endo Agar

Gram negatif bakterilerin izolasyonu, gelişimi ve ayrımı için önerilen seçici besiyeridir.

Endo agar, soluk pembe renkte bir mikrobiyolojik büyüme ortamıdır.

Başlangıçta Salmonella typhi izolasyonu için geliştirilen, şimdi çoğunlukla koliform bir ortam olarak kullanılır.

Gram-negatif organizmaların çoğu bu ortamda iyi büyürken, gram-pozitif organizmaların

büyümesi inhibe edilir.

 37 C’ de 24 saat aerobik koşullarda inkübasyondan sonra kaplar, gelişim ve koloni pigmentasyonu açısından incelenir.

Endo Agar, içme suyunda, sütte, süt ürünlerinde ve diğer gıdalarda koliform ve / veya termotolerans koliformlarının varlığının doğrulanması için kullanılır.

Besiyeri bileşimindeki sodyum sülfit ve fuksin Gram pozitif bakterilerin gelişimini

baskılar. E. coli ve koliform bakteriler koloni rengi kırmızı renktedir.

E. coli ve digger bazı koliform grup üyelerinde bu reaksiyon çok kuwetli olarak gerçekleşir ve kolonideki fuksin kristalleri koloni renginin metalik parlak yeşil (fuksin parlaklığı] olmasını sağlar.

Hazır Besiyerleri

 HEMEN ARAYIN !
 WHATSAPP