MYP Agar (Bacillus Cereus)

MYP Agar ( Bacillus Cereus)

Yayma [sürme] yöntemi ile ekim yapılan besiyeri 35C +-2C'de 24-40 saat

inkübe edilir. Kırmızı renkli,oevresinde halka şeklinde presipitasyon alanı [zon]bulunan koloniler B. oereus olarak değerlendirilir.

Analizi yapılacak gıda numunesi 1:10 oranında dilüe edildikten sonra gerekli seyreltimleri yapılır ve seçilen selektif besiyerine yayma yöntemi ile ekilir.

Çiğ sütlerden genellikle 1/100 ile ’1/’1 000.000 arasında hazırlanan seri dilüsyonlardan, B. cereus sayısının az olduğu tahmin edilen sıvı gıdalarda doğrudan, katı veya yarı katı gıdalarda ise 1/1O dilüsyonlardan ekim yapılır.

Ekim sonrası 35C’de 24 saat inkübe edilen petriler etüvden çıkarıldıktan sonra 24 saat daha oda sıcaklığında bekletilir.

B. cereus analizinde tercih edilen selektif besiyerleri B. cereus 'un lesitinaz aktivitesi ve mannitol fermantasyonu olmak üzere iki tipik reaksiyonunu belirlemek üzere geliştirilmiştir. Bacillus cereus besiyerinde pürüzlü yüzeyi olan ve lesitinaz aktivitesi sebebiyle etrafında presipitasyon zonu bulunan koloniler şeklinde ürer.

Hazır Besiyerleri

 HEMEN ARAYIN !
 WHATSAPP