Kromojenik E.Coli / 0157:H7 Agar

CHROMOGENIC E.COLl 0157:H7 AGAR

Kromojenik E.COLI 0157:H7 Agar besiyeri sadece bakteriye özel kromojenik

besiyeri olduğudan, bakteriyi renk değişimine uğratarak sayımı kolaylaştırır.

BPW 90ml ile yapılan 37 C etüvde 24 saat ön zenginleştirme sonunda agara ekim yapılarak 37 C etüvde 24 saat bekletilir.

Oluşan mor renkteki koloniler E.coli 0157:H7 varlığını gösterir.

Hazır Besiyerleri

 HEMEN ARAYIN !
 WHATSAPP